Toalettavfall och sugtömning

År 2005 införde Finland ett förbud mot att släppa ut toalettavfall i vattnet. Alla båtar med vattentoalett ska vara försedda med ett sugtömningssystem. I båten leds avfallet till och förvaras i en septiktank som töms med en sugtömningspump. På så sätt hamnar toalettavfallet i avloppsreningsverken och inte direkt i naturen, där det kan bidra till övergödning.


Övergödning är ett av de största problemen i Östersjön. Övergödning innebär att växternas primärproduktion ökar som en följd av överdriven näringsbelastning. Övergödning beror i huvudsak på näringsämnena kväve och fosfor, som är viktiga för växterna och som sprids i vattendragen bland annat med avloppsvatten, gödsel från åkrar och nedfall från luften.


Med att på rätt sätt ta hand om båtens toalettavfall, bidrar du till att minska övergödning.

 

Se praktiska instruktioner på hur tömma septiktanken i vår tipsvideo!blimedlem

Poutapilvi web design - P4