Tänk efter och sortera

När man rör sig till sjöss är det redan på grund av utrymmesbrist bra att försöka minska på uppkomsten av onödigt avfall.

Man kan lämna bort överflödiga förpackningar redan i butiken genom att välja produkter med mindre förpackningsmaterial. Senast hemma lönar det sig att packa livsmedlen i hållbara och tvättbara burkar, som upptar mindre utrymme ombord än engångsförpackningar.

 

Det går överraskande smidigt att sortera avfall även ombord. Utöver kärlet för blandavfall kan man åtminstone ha kärl eller påsar för återvinningsbart glas- och metallavfall. Dessa kan du behändigt placera till exempel under bänken i sittbrunnen eller i ankarlådan, för att sedan tömma dem i hamnen i ändamålsenliga sopkärl.

 

I båten kan exempelvis ett ämbar med lock fungera som ett praktiskt insamlingskärl. Med hjälp av sunt bondförnuft och lite fantasi går det lika lätt att sortera avfall ombord som i land, utan arbetsdryga och besvärliga specialarrangemang.

 

Du kommer väl också ihåg att bioavfall inte får slängas i vattnet och inte heller i dass upprätthållna av föreningen. Dassen är under säsongen i kraftigt bruk, därför hinner inte matrester förmultna i tid. Byggandet av kompostorer påbörjas vid vissa Sälle-avfallsstationer under sommaren 2013, i samband med RANE-projektet. 


Farligt avfall

Som farligt avfall betraktas allt avfall som innehåller sådana ämnen som redan i små mängder är skadliga för naturen eller för oss människor. 

Farligt avfall uppkommer särskilt i samband med vår- och höstservicen av båtar. Hit räknas bl.a. begagnade och laddbara ackumulatorer och batterier, oljehaltigt avfall, slagvatten, målfärg, lack, lösningsmedel, nödraketer och handbloss och föråldrade mediciner. Även målfärgernas slipavfall klassificeras som farligt avfall. Det är viktigt att ta slipavfallet till godo med hjälp av en dammsugare eller presenning och leverera till lämplig insamling.

 

De bästa insamlingskärlen för farligt avfall är de ursprungliga förpackningarna; om du använder andra insamlingskärl ska du komma ihåg att tydligt märka ut vad dessa innehåller. Farligt avfall skall hållas skilt från övrigt avfall.

 

Det är absolut förbjudet att egenhändigt behandla farligt avfall genom utspädning, indunstning, förbränning eller genom att hälla ut det i avloppet.

Ackumulatorer och batterin

Lämna in batteriet till insamlingen genast när du bytt ut det mot ett nytt. Var försiktig när du hanterar batteriet: se till att batterivätskan inte kan rinna ut, håll batteriet upprätt under transporten och korkarna slutna. Syran i batterivätskan är mycket frätande. Batterier innehåller också bly, som är ytterst förorenande om det hamnar i grundvattnet eller marken. Laddningsbara nickel-kadmiumbatterier, knappceller och batterier som innehåller tungmetaller är farligt avfall. På batterier står det vanligen om de är farligt avfall (Ni-Cd, Ni, Cd, LR, Alkaline, Mercury). Om du inte är säker är det bäst att behandla batteriet som farligt avfall.

Oljehaltigt avfall

Spillolja, oljefilter och annat oljehaltigt avfall såsom trasor och trassel samt slagvatten är farligt avfall. Förvara oljehaltigt avfall separat i kärl som är lämpliga för ändamålet. Kom ihåg att du inte får blanda andra vätskor, till exempel lösningsmedel eller kylvätskor, med spilloljan.

Slagvatten bör sugas upp med en oljeabsorberingsmatta, gamla trasor eller andra gamla textilier och föras till ett insamlingsställe för farligt avfall.

Målfärgs-, lack- och lösningsmedelsavfall

Rester av målfärger, lack, lösningsmedel och andra skadliga ämnen (lim o.d.) är farligt avfall. Även torkad giftfärg och sliprester är farligt avfall. Det är viktigt att ta slipavfallet till godo med hjälp av en dammsugare eller presenning och leverera till lämplig insamling.

Kom ihåg att du på grund av brandrisken inte heller när du sorterar och lämnar in avfall får blanda lösningsmedel med varandra, och att trasor och trassel som fuktats med lösningsmedel kan självantända!

Andra farliga avfall

Gamla raketer och handbloss ska föras till försäljaren eller polisstationen. Sjöräddningsföreningarna och båtsällskapen anordnar ibland evenemang där gamla nödraketer och handbloss används i övningsskjutningar.


Föråldrade mediciner från båten returneras till apoteket. Dessa får i inga fall blandas med blandavfall eller spolas i avloppsnätverket.


Se mer tips om avfallshantering i vår tipsvideo!Tips


- Använd din egen butikskasse också när du är ute med båten


- Skaffa en hållbar servis till båten som kan diskas. Undvik engångskärl och -burkar


- Sorteringen kan ordnas med enkla och okomplicerade arrangemang, utan invecklade och besvärliga specialinstallationer.
Poutapilvi web design - P4