Tankning

Bränslespill som hamnar i vattnet i samband med tankning utgör en risk för hälsan, miljön och säkerheten. Därför vill man bli av med dem snabbt. På många ställen häller man diskmedel i vattnet för att dölja bränslespill, med det är fel sätt.


Vid en enskild tankning spills högst en deciliter bränsle ut, men särskilt i populära småbåtshamnar blir de många små utsläppen snabbt ett problem. Ofta används diskmedel för att få bort bränslet från vattenytan.


Diskmedlet får visserligen bränsle och olja att snabbt försvinna från vattenytan, men kemikalierna i diskmedlet, bränslet och vattnet bildar i själva verket en nästan homogen vattenlösning när de förenar sig, något som inte skulle ske utan diskmedlet. Lösningen har omvandlats till en sådan form att alla organismer som kommer i kontakt med vattnet utsätts för den.


Det handlar alltså om hur ämnena samverkar med varandra. Till exempel dieselolja kan innehålla upp till 30 procent polyaromatiska kolväten, PAH-ämnen. När ämnet blandas i vattnet tillsammans med diskmedel kan de skadliga effekterna bli till och med hundratals gånger värre för vattenlevande organismer som plankton, fiskar och kräftdjur.


Om bränslet flyter på ytan och inte blandas ut i vattnet avdunstar det relativt snabbt med hjälp av solljuset. 


Se tips om tankning och ansvarsfullt båtfarande i vår tipsvideo!Undvik bränslespill:

- Tanka försiktigt! Det lönar sig inte att fylla tanken till brädden


- Ta reda på om din båt kan förses med ett spillskydd


- Använd dig av en tanklapp. Lappen kan vara av vilket som helst material som suger upp spill, t.ex. en gammal trasa eller en bit oljeabsorberingsmatta. Efter användning är trasan farligt avfall.


- Kom ihåg att alltid anmäla större olje- och bränsleläckage till brandmyndigheten eller det allmänna nödnumret.


Poutapilvi web design - P4