Havet av plast -kortfilm

Östersjöns nedskräpning är ett problem vi alla kan påverka. Havet av plast-kortfilmen lyfter fram problemets omfattning och speciellt skadorna och nackdelarna plasten har på vattenmiljön och människan.

 

Världshavens nedskräpning är ett av de mest omfattande problem som påverkar vår vattenmiljö. Skräp riskerar havets sköra ekosystem och organismsamhällen lika mycket vid kusten som ute på det öppna havet.

 

Vi vet, att det finns mest plast-skräp på Östersjöns och speciellt Skärgårdshavets stränder, jämfört med andra skräpslag. Plastens andel av all skräp som sköljs upp på Finlands stränder utgör 62 procent. På stränderna sköljs upp ca 15-30 procent av allt skräp som finns i havet, beroende på havsområdet, emedan resten förblir i havet.

 

Havet av plast-kortfilmen finansieras av Åbonejdens Avfallsservice Av, Rouskis Oy och Kuusakoski Oy. DirtStudios Oy i samarbete med Håll Skärgården Ren rf ansvarar för förverkligande av filmen.jussarö Kevät 2013 062 as Smart Object-1 PIENI

Poutapilvi web design - P4