Kom med i Sälles Skräpletare!

Sälles Skräpletare är en ny HSR-klubb som riktar sig till barn i åldern 4–10 år. Skräpletarna bidrar med sin egen betydelsefulla insats till att städa upp Östersjön och göra den renare. Men vad är alltså Skräpletarna och varför skulle man gå med?


Östersjön skräpas ner och en del av skräpet flyter upp på land. En del skräp sjunker ner till bottnen eller driver ut till havs. HSR rf deltar i projektet Marlin, där man i samarbete med Sverige, Lettland och Estland utreder nedskräpningen av Östersjön. Med projektet försöker man utreda vilka de största nedskräparna är och hur skräpet i havet egentligen påverkar havets ekosystem.

Även de minsta med

Syftet med Skräpletarna är att aktivera även de yngsta i föreningen till strandstädningstalkon. Med hjälp av Sälles Skräpletare vill vi inspirera även de minsta Östersjöborna att göra något konkret för att få Östersjön att må bättre. 


Hur fungerar det då? Man väljer själv vilken strand man vill städa, t.ex. den egna stugans strand eller en liten del av en båthamns strand. Målet är att plocka upp allt som inte hör hemma i naturen. Insamlat skräp bokförs på en blankett som sedan skickas till HSR rf. 


Blanketten är en förenklad version av det formulär som används inom Marlin-projektet, och alltså anpassad för barn. Städresultaten kommer att uppdateras på HSR rf:s nätsidor och deltagarna ombeds även att skicka bilder, där skräpletarna städar sin strand. Bilderna publiceras också på webbplatsen.


Som belöning för sitt arbete får deltagarna en Sälle t-skjorta, ett fint diplom och en pysselbok. Priserna räcker till de 100 första deltagarna. Deltagandet är gratis för medlemmarnas barn och för övriga kostar det 10 euro (räkningen skickas per post då blanketten returnerats).

Praktiska anvisningar:

1. Skriv ut blanketten i pdf-format nedan innan ni börjar städa. Alternativt kan den också beställas per e-post av hanna.haaksi@pssry.fi eller genom att ringa till Hanna på numret (02) 274 5511.

2. Avgränsa det område som ska städas och börja städa.

3. Skicka in den ifyllda städblanketten, per e-post: hanna.haaksi@pssry.fi eller traditionell post: HSR rf, Puolalagatan 1, 20100 Åbo. Även städbilderna kan skickas till Hanna.


Sälles Skräpletare blankett (pdf)

Roope

Poutapilvi web design - P4