SKÄRGÅRDSHAVET

Områdets avfallshanteringstjänster för båtfarare sträcker sig från Dalsbruk till Valkuanmaa. En del av sopstationerna är gemensamma med LSJH – Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab och på somrarna anord­nas även särskilda insamlingar av miljöfarligt avfall och järnskrot i samarbete med LSJH.

På verksamhetsområdet finns också föreningens medlemsbastu. HSR rf hyr ut Notstugan på Trunsö. Notstugan är komplett utrustad för 4–6 personer. Om somrarna betjänar en hamnvärdinna båtfararna. Läs mera om Trunsö.

Servicebåt

Roope tfn 0400 372 379

Sälle-tjänsterna i Skärgårdshavet på kartanFörklaringar

sininen
 sopstation

Sininenpisteellä
 sopstation och sugtömningsstation

keltainen
 medlemsbastu, sopstation och toalett

244 hamnens officiella nummer på sjökortet
*** onumrerad på sjökortet

S= sopstation, G = grillplats, T = toalett, B = brygga, F = mottagning av farligt avfall, P = mottagning av slagvatten, ST = sugtömningssationNäytä Saaristomeri suuremmalla kartalla

ASPÖ (T, S)
59°57,1' N 21°36,9' E
hamnnummer: 810
sjökort: 716

BERGHAMN (S)
60°03,3' N 21°48,1' E
hamnnummer: 818
sjökort: 717

BIRSKÄR (S, T, ST) 
60°04,3' N 22°02,6' E
hamnnummer: 766
sjökort: 709

BJÖRKÖ, Byviken (S, T, ST UR BRUK)
59°54,5' N 21°40,8' E
hamnnummer: 806
sjökort: 715

BORSTÖ (S, T, ST)
59°51,7' N 21°58,2' E
hamnnummer: 782
sjökort: 711

BRUNSKÄR (S, T)
60°0,25' N 21°32,2'E
hamnnummer: 850
sjökort: 717, 728, 729


BRÄNNSKÄR (S)
60°05,2 ' N 21°58,6'E

sjökort: 770

HELSINGHOLM (S, T, ST)
60°01,8' N 22°16,9' E
hamnnummer: 626
sjökort:648,702

JURMO (S, T)
59°49,7' N 21°35,1' E
hamnnummer: 802
sjökort: 715


JUSSARÖ (S)  UR BRUK

59°49,9' N 23°34,4' E

hamnnummer: 445

sjökort: 633, 635
KEJSARHAMNEN (ST)

59°57,7'N 22°21,8'E

hamnnummer: 620
sjökort: 647

 

KIRJAIS / KIRJAINEN (ST)
60°07,9'N 21°58,2'E
hamnnummer: 754
sjökort:  709 


*** LÖKHOLM (K)
59°54,7' N 21°52,9' E
sjökort: 711


NÖTÖ (S) (ST)
59°57,2' N 21°45,4' E
hamnnummer: 794
sjökort: 712


PÄHKINÄIS, PÄHKINÄINEN (ST)

60°19,8'N 21°41,7'E

hamnnummer: 858
sjökort: 719, 26


*** SANDHOLM (S, T)
59°54,3' N 21°48,6' E
sjökort: 711

 

SJÄLÖ (S)
60°14,6' N 21°57,9' E 718
hamnnummer: 742
sjökort: 707, 708 


STENSKÄR (S, T)
60°04,3' N 22°02,9' E
hamnnummer: 762
sjökort: 709


TRUNSÖ (G, T, S, medlemsbastu)

59°52,9' N 21°46,4' E
hamnnummer: 786
sjökort: 711
TUNHAMN (S)

59°55,7' N 22°11,0' E
hamnnummer: 614
sjökort: 647,701


UTÖ (S, T)
59°46,9' N 21°22,3' E
hamnnummer: 798
sjökort: 713,714


VELKUANMAA (ST)
60°26,4' N 21°38,6' E
hamnnummer: 874
sjökort: 720

 

VÄNÖ (S, T, ST) 

59°52,1' N 22°11,8' E
hamnnummer: 608
sjökort: 647,701

 

ÖRÖ (ST)

59°48'40'' N 22°20'13'' E

hamnnummer: 606

sjökortet: 752 


ÖSTERSKÄR (S)

59° 58,7'N 21° 17,5' E
hamnnummer: 994
sjökort: 729 Poutapilvi web design - P4