Sälle-tjänster

HSR rf upprätthåller Sälle-tjänster som huvudsakligen är avsedda för båtfarare i havsområdena och i Insjöfinland. Bland de Sälle-tjänster man hittar i hamnarna, på holmarna och till sjöss finns:

  • cirka 200 Sälle-sopstationer, som förutom blandafall också tar emot glas, flaskor och småmetall samt i vissa fall även papper och papp. I samband med asopstationerna finns i allmänhet också alltid en eller flera torrtoaletter.

  • 30 flytande sugtömningsanläggningar för toalettavfall. (På vår webbsida finns också en förteckning över alla andra sugtömningsställen i landet. Förteckningen grundar sig på uppgifter från kommunerna och hamnarna.)

  •  I Insjöfinland ansvarar HSR rf för underhållet och upprätthållandet av de 139 utfärdshamnar som förvaltas av rekreationsområdesföreningarna, -stiftelserna, kommunerna och städerna. Vi ansvarar för avfallshanteringen, vedförsörjningen till grillplatser och bastur, tömningen av torrtoaletterna och annat underhåll.

  • Sommartid anordnar HSR rf tillsammans med de lokala avfallsbolagen avgiftsfria separata uppsamlingar av miljöfarligt avfall och skrot i olika områden.  Mer information om dessa separata uppsamlingar hittar du på våra webbsidor under avdelningen ”aktuellt”.

Sälle-tjänsterna känner du igen på Håll Skärgården Ren rf:s logo i form av en säl.


Gå till Sälle-tjänsterna genom att på kartan klicka på symbolen för ditt eget område.


Alla Sälle-tjänster finns listade enligt hamnnummer. I förteckningen anges också vilka tjänster som erbjuds på respektive plats samt dess koordinater.

 

Efter att du har gått med som medlem i Håll Skärgården Ren rf står alla de Sälle-tjänster som föreningen upprätthåller till ditt förfogande.

Medlemskapet kostar 30 euro per år. Som bevis på ditt medlemskap får du ett Sop-Sälle-klistermärke att fästa på båten.


blimedlem


Poutapilvi web design - P4