Håll Skärgården Ren rf

Håll Skärgården Ren rf, som grundades år 1969, är en riksomfattande miljöorganisation för båtfarare och andra som rör sig på våra vatten. Föreningen är verksam i skärgårds- och kustområdena samt i Insjöfinland.


Föreningens uppgift och syfte är att hålla Finlands stränder och skärgård rena och att stöda möjligheterna till båtliv på alla vattenområden i vårt land. Förutom konkret avfallshanteringsarbete ägnar sig föreningen också åt miljöfostran.


HSR rf är en pålitlig, medlemsdriven sakkunnigorganisation. Föreningen deltar på många sätt i arbetet för att skydda vattendragen tillsammans med andra organisationer som utför motsvarande arbete. HSR rf bedriver också samarbete med andra Östersjöstater. Projekten är en viktig del av HSR rf:s verksamhet, för det är genom dessa som man tar fram miljökunskap och nya lösningar för båtfarare och medborgare.


Till avfallshanteringsarbetet hör bland annat att ansvara för båtfararnas avfall, torrtoaletterna, de flytande sugtömningsanläggningarna och underhållet av utfärdshamnar. HSR rf:s verksamhetsområden är Skärgårdshavet, Bottenviken, Östra Finska viken, Päijänne, Saimen och Birkaland. Varje område har sina egna servicebåtar.


Målgruppen för HSR rf:s miljöfostran är alla som rör sig på våra vatten: båtfarare, stugägare, bofasta, friluftsmänniskor och hamninnehavare. Målet är att ge råd om hur man kan röra sig till sjöss på ett sätt som beaktar och respekterar miljön. På alla våra verksamhetsområden följer vi en gemensam linje och vi stöder jämlikt möjligheterna till båtliv i de olika områdena.


blimedlem

Bekanta dig med vår digitala broschyr:

kansikuva


Poutapilvi web design - P4