SÄLLE-HAMNPROGRAMMET

Sälle-hamnprogrammet är ett miljöprogram för finländska båthamnar, som utvecklats av Håll Skärgården Ren rf. I planeringen av programmet har man utnyttjat den erfarenheten som föreningen samlat under tiotals år i samarbete med båthamnar.

I programmets referensgruppsarbete deltar förutom Håll Skärgården Ren rf också båthamnars representanter samt sakkunniga inom miljöförvaltning, båtliv och säkerhetsfrågor.

Programmets mål:

 • utveckla båthamnar oavsett deras storlek
 • främja miljövänliga tillvägagångssätt och tankegång både bland hamninnehavare och båtfolk

Av Sälle-hamnen förutsetts:

 • att en miljöansvarig utses
 • att avfallshanteringen är sakenligt organiserad
 • att avfallsvattnet behandlas sakenligt
 • att den är snygg och skräpfri
 • att säkerhetsfrågor iakttas
 • att man informerar om de saker som definierats i ansökan
 • en vilja att vara med

Sälle-hamnarna får bl.a.:

 • Sälle-flaggan att hissa i flaggstången
 • synlighet på Sälle-hamnarnas hemsidor
 • affisch, t-skjorta och övrig dylik synlighet
 • stöd för sin verksamhet; speciellt i frågor gällande avfallshantering, utbildning och utvecklandet av det egna miljöarbetetROOPE-SATAMA-HAMN

Det här är Sälle-hamnprogrammets logo, som också finns på flaggan som vajar i Sälle-hamnarna.


ROOPE-SATAMA-JÄRVI
I de hamnar som ligger i Insjö-områdena använder man huvudsakligen den här logon och flaggan.


Bekanta dig med Sälle-hamnprogrammet från hamnägarens synvinkel:


Kan vi bli en Sälle-hamn? (pdf) (4.8 MB)


Kontaktperson:

Katriina Murto
organisationssekreterare 
Håll Skärgården Ren rf katriina.murto@pssry.fi 
050 598 5181

Poutapilvi web design - P4