Aktuellt

26.07.2017 Skräpet i Aura å undersöks

Bommar har installerats i Aura å i Åbo för att samla in det skräp som flyter i ån under en veckas tid, från den 25 till den 30 juli. Avsikten med denna pilotundersökning är att mäta mängden och typen av skräp som transporteras med åvattnet ut i havet.

Läs mera

 

25.07.2017 Anna är HSR rf:s nya projektledare

Anna von Zweygbergk började i juni som projektledare hos Håll Skärgården Ren rf. Anna vikarierar Hanna Haaksi och har ansvar för alla projekt där HSR rf medverkar i.

Läs mera

 

25.07.2017 Sugtömningsanläggningen i Kirjais ur bruk

HSR rf:s flytande sugtömningsanläggning i Kirjais, Nagu är för tillfället ur funktion. Vi reparerar anläggningen så fort som möjligt.

Läs mera

 

Trasiga båtar bort från skärgården

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) anordnar i samarbete med Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) en båtinsamlingskampanj i Skärgårdshavet. Servicefartyget M/S Roope samlar in de anmälda båtarna från invånarnas och stugägarnas stränder under augusti-september. Med insamlingen hjälper man skärgårdens invånare och stugägare att återvinna sina trasiga båtar.

Läs mera

 

Separatinsamling i Botniska viken

Den årliga skrotinsamlingskampanjen ordnas veckoslutet 28.7 - 30.7.2017. Under kampanjen tar vi emot metall-, el- och elektronikskrot. Samma veckoslut trafikerar servicefartyget Roope-Botnia och samlar skrot vid Jannes Saloon och Lars Björkasskär.

Läs mera

 

I Åbo mäts skräpet i ån

Nedskräpningen av haven är ett globalt, växande problem som inte heller Östersjön har kommit undan. Nu fokuserar forskarna särskilt på skräpets ursprung och väg till havet. Håll Skärgården Ren rf (HSR rf), Åbo stad och Finlands miljöcentral (SYKE) utför den 25–30 juli mätningar av mängden skräp i Aura å med hjälp av insamlingsutrustning som installeras i ån. Mätningarna är ett led i Östersjöländernas gemensamma projekt BLASTIC.

Läs mera

 

Ett stort tack till vårt fina RuisRock-talkoteam

Ett stort tack till vårt fina talkoteam, som under veckoslutet samlade in en rekordmängd flaskor och burkar (135 säckar), på RuisRock och höll stranden i Folkparken ren!

Läs mera

 

Uppföljningen av sugtömningsstationsanvändningen intensifieras

Samarbetet mellan Håll Skärgården Ren rf och Affecto innebär att tio sensorer har installerats på HSR rf:s flytande sugtömningsanläggningar. I sensorerna finns förutom en besöksräknare också en knapp för felanmälningar: genom att trycka på knappen kan man genast skicka ett meddelande om att anläggningen är trasig.

Läs mera

 

Ladda ner nya Skräpäventyret-pysselboken om marint skräp!

Skräpäventyret är en färgfull berättelse riktad mot barn och ungdomar i lågstadieåldern, och varför inte mot alla som intresserar sig för ämnet. I boken får man bekanta sig med olika typer av skräp som finns i våra hav och följa med till Östersjöns hemlighetsfulla värld.

Läs mera

 

Den första faktaboken om nedskräpningen av Östersjön har utkommit

Det har hittills funnits förhållandevis lite information att tillgå om nedskräpningen av Östersjön och den information som funnits har varit mycket splittrad. Nu har Håll Skärgården Ren rf tillsammans med experter på området och med hjälp av finansiering från Ålandsbankens Östersjöprojekt sammanställt ett heltäckande informationspaket: Roskapostia – Kansalaisen tietokirja meren roskaantumisesta (Skräppost – Medborgarens faktabok om havens nedskräpning).

Läs mera

 

Föregående Följande


Poutapilvi web design - P4