Natursköna Trunsö

Trunsö ligger i södra Skärgårdshavet. Håll Skärgården Ren rf har aktivt utvecklat Trunsö sedan 1998. På ön ligger HSR rf:s hyresstuga Notstugan.

Äkta skärgårdsatmosfär och vacker natur

Trunsö ligger i yttre skärgården och kännetecknas av en mångsidig flora. På norra sidan ligger en liten skog och ett kärr, men huvudsakligen är ön täckt av ljung och berg. Byns äng och en liten vassbevuxen vik bidrar ytterligare till mångfalden. Öns fågelbestånd är en blandning av yttre och inre skärgårdens fågelarter.

 

Ön var tidigare bebodd året om, men numera lockar Trunsö endast sommargäster. Tidigare livnärde sig Trunsöborna under hundratals år på fiske, säljakt och sjöfågelskytte. För att få basförnödenheter höll man bland annat kor, får och höns. Även idag betar får på ön under sommaren. Vänligen tag detta i beaktande ifall ni reser tillsammans med en hund.

Trunsö 5


Trunsö är en intressant destination för en båtresa 

HSR rf:s service på ön:

 

  •        medlemsbastu med havsutsikt
  •        sopstation
  •        torrtoalett
  •        disktvättningsställe
  •        grillplats
  •        en naturstig som introducerar öns historia och natur
  •        hyresstugan Notstugan

Under den livligast båtsäsongen hjälper övärdinnan öns gäster. På sommaren är det möjligt att köpa Sälle-produkter på ön.

 

Då man anländer med båt till ön är det rekommenderat att man tillägger på båthussidan av förbindelsefartygets brygga. Det finns inga bojar i stranden, så det är bäst att förbereda sig för att använda ett ankare och ta i beaktande grundet nära bryggan. Bryggans andra sida är reserverad för förbindelsefartyget.

Laituri Trunsö_kartta

Bild: Jesse Jokinen