Tillsammans med lokala aktörer anordnar vi avgiftsfria separatinsamlingar som betjänar både stuggäster, båtfarare och fast bosatta i skärgården. 

Skärgårdshavets separatinsamling anordnas inom Sydvästra Finlands Avfallsservices verksamhetsområde 2–5.7. Den ambulerande insamlingen tar emot hushållens farliga avfall samt elapparater och metallskrot. Övrigt skrymmande avfall tas emot packat i Sydvästra Finlands Avfallsservices storsäckar. Tidtabellen för insamlingen och närmare information publiceras på HSR rf:s och Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s webbplatser www.lsjh.fi. 

Den Båtinsamling som ifjol ordnades tillsammans med Sydvästra Finlands Avfallsservice var en lyckad satsning och vi fortsätter med den i år. Anmälningen av båtar öppnas i maj – det lönar sig att följa med våra webbsidor. 

Bottniska vikens separatinsamling genomförs i samarbete med Stormossen 27–29.7. Insamlingen tar avgiftsfritt emot metall-, el- och elektronikskrot från skärgården. Samma veckoslut samlar servicefartyget M/S Roope-Botnia in skrot på följande platser: 
 Jannes Saloon och Lars Björkasskär. Närmare uppgifter: 
www.stormossen.fi. 

Inkommande sommar anordnar vi också en separatinsamling för stuggästerna ute på Päijännes holmar. Insamlingen arrangeras tillsammans med Jyväskylä stad och Mustakorkea Oy. Närmare information hittar du på våra webbsidor under våren.