Skärgårdshavet

FOOBAR!

Håll Skärgården Ren rf inledde sin verksamhet 1969 i Skärgårdshavet och föreningens huvudkontor ligger fortfarande i Åbo. Områdets servicefartyg m/s Roope har sin hemmahamn i Hirvensalo i Åbo.

Verksamhetsområdet har cirka 30 Sälle-stationer. I anknytning till dessa finns vanligtvis alltid en eller flera torrtoaletter. Dessutom finns här 11 flytande sugtömningsstationer. Vid sopstationerna sorteras utöver blandavfall även glas, flaskor och småmetall. Vissa stationer tar även papper, papp och bioavfall.

En del av sopstationerna drivs i samarbete med Åbonejdens Avfallsservice Ab. Dessutom ordnar HSR rf tillsammans med Åbonejdens Avfallsservice separata insamlingar av farligt avfall och järnskrot.

Föreningen har också en medlemsbastu på Trunsö i Nagus yttre skärgård. HSR rf hyr ut också Notstugan på Trunsö till sina medlemmar och andra som besöker skärgården. Läs mera om Trunsö här.

Se videon om Skärgårdshavets servicefartyg M/S RoopeServicefartyg:
m/s Roope

Sälle-tjänsterna på Skärgårdshavet

244Hamnens officiella nummer på sjökortet
xxxxonumrerad på sjökortet
JSopstation
KToalett
GGrillplats
LaBrygga
Vmottagning av farligt avfall
SSugtömningsstation
SaBastu
AsDiskplats
PMottagning av slagvatten
Trunsö (As,G,J,K,Sa) 59°53' N 21°46,3' E 786 711
Berghamn (J) 60°3,2' N 21°48,1' E 818 717
Österskär (J) 59°58,7' N 21°17,5' E 994 729
Aspö (As,J,K) 59°57,1' N 21°36,9' E 810 716
Birsskär (J,K,S) 60°4,3' N 22°2,9' E 766 709
Björkö (J,K,S) 59°54,6' N 21°40,9' E 806 715
Borstö (J,K,S) 59°51,7' N 21°58,2' E 782 711
Brunskär (J,K) 60°2,5' N 21°29,9' E 850 717, 728, 729
Brännskär (J) 60°5,2' N 21°58,6' E 770 709
Helsingholm (J,K,S) 60°1,9' N 22°16,9' E 626 648, 702
Jurmo (J,K) 59°49,6' N 21°35,1' E 802 715
Lökholm (J,K) 59°54,8' N 21°52,7' E 711
Nötö (J,S) 59°57,2' N 21°45,4' E 794 712
Sandholm (J,K) 59°54,2' N 21°48,6' E 711
Stenskär (As,J,K,S) 60°4,3' N 22°2,9' E 762 707, 708
Tunhamn (J,K) 59°55,7' N 22°11' E 614 647, 701
Utö (J,K) 59°46,9' N 21°22,2' E 798 713, 714
Vänö (J,K,S) 59°52,1' N 22°11,8' E 608 647, 701
Innamo (J) 60°15' N 21°45,2' E
Storpensor (J) 60°14' N 21°30,5' E
Järvsor (J) 60°15,7' N 21°41,8' E
Maskinnamo (J) 60°17' N 21°38,2' E
Åvensor (J) 60°17,9' N 21°34,7' E
Perkala (J) 60°22' N 21°28,4' E
Berghamn Luk (J) 60°9,1' N 21°19,2' E
Berghamn Härmo (J) 60°8,9' N 21°18,2' E
Sördö (J) 60°17' N 21°17,5' E
Lempnäs (J) 60°18,1' N 21°17,7' E
Äpplö (J) 60°18,6' N 21°13,2' E
Bockholm (J) 60°18,9' N 21°11,4' E
Södö (J) 60°19,4' N 21°11,3' E
Nåtö (J) 60°20,5' N 21°9,4' E
Själö (J) 60°22,5' N 21°10,4' E
Kejsarhamnen (S) 59°57,7' N 22°21,7' E 620 647