Saimen

FOOBAR!

Saimens verksamhetsområde som ligger inom Vuoksens vattendragsområde är det geografiskt sett mest vidsträckta av Håll Skärgården Ren rf:s verksamhetsområden. Tack vare områdets unika nätverk av utfärdshamnar kan båtfarare och friluftsmänniskor njuta av den rena insjönaturen på ett hållbart sett och med respekt för miljön.

På Saimen upprätthåller och sköter HSR rf utfärdshamnar som ägs av en rekreationsområdesförening, stiftelser, städer och kommuner. Det finns drygt hundra sådana i området och de är öppna för alla för rekreationsbruk.

HSR rf:s M/S Roope-Saimaa med besättning sköter underhållet av cirka 65 objekt. Gällande resten av objekten har HSR rf ingått serviceavtal med bland annat sjöräddningssällskap, fiskeföreningen Kallaveden kalastajat och privatpersoner. 

Det värdefulla hamnunderhållet

HSR rf:s servicefartyg M/S Roope-Saimaa med besättning utför ett mångsidigt underhållsarbete på holmarna. HSR rf ansvarar för reparationer och nybyggnad av olika konstruktioner i utfärdshamnarna samt deras avfallshantering, torrtoaletter, underhållet av basturna, den allmänna övervakningen och i vissa hamnar även för vedförsörjningen. Vid sopstationerna sorteras blandavfall samt glasflaskor och metallburkar.

HSR rf äger sju sugtömningsanläggningar för septiktankar i området, dessa är antingen flytande eller finns ute på holmarna. I området finns också HSR rf:s egen hamn, Koivukanta, som också lämpar sig för rörelsehindrade.

Utfärdshamnarna och deras tjänster kan avgiftsfritt utnyttjas av alla som rör sig till sjöss. De bastur som ägs av en rekreationsområdesförening eller rekreationsområdesstiftelse tar en liten bastuavgift och för en del av bryggorna tas en bryggavgift.

Ett regelbundet underhåll av hög standard kräver resurser, och merparten av kostnaderna täcks av HSR rf:s medlemsavgifter. Välkommen med som medlem, du kan gå med här.

HSR rf:s distriktskansli i Nyslott sköter också om uthyrningen av de stugor som Saimens rekreationsområdesförening äger på Rokansaari. Läs mer om uthyrningsstugorna här.

Distriktskansliets kontaktuppgifter:

Schaumanintie 5
57230 Nyslott
tfn 015 514 648
roope.jarvisuomi@pssry.fi

distriktschef Eeva Taimisto
tfn 0400 555 098
eeva.taimisto@pssry.fi

distriktssekreterare Veli-Matti Hartikainen
tfn 045 773 47989
veli-matti.hartikainen@pssry.fi

Roope-Saimaa


Servicefartyg:
m/s Roope-Saimaa

Sälle-tjänsterna på Saimen

244Hamnens officiella nummer på sjökortet
xxxxonumrerad på sjökortet
JSopstation
KToalett
GGrillplats
LaBrygga
Vmottagning av farligt avfall
SSugtömningsstation
SaBastu
AsDiskplats
PMottagning av slagvatten
Satamosaari (G,J,K,S,Sa) 61°11,6' N 28°33,5' E 4057 201, 202
Pullikainen (G,J,K) 61°13,9' N 28°27,5' E 4065 202, 204
Listinki (G,J,K) 61°12,8' N 28°20,3' E 4115 204
Ilkonsaaret (G,J,K) 61°12,8' N 28°17,3' E 4119 204
Rastinniemi (G,J,K) 61°16,9' N 28°7' E 4127 204
Hietasaari (G,J,K,Sa) 61°19,6' N 28°6,2' E 4135 205
Ruuhonsaari (G,J,K,S,Sa) 61°21' N 28°6,6' E 4140 205
Laajahiekka (G,K) 61°22,7' N 28°5,5' E 4145 205
Soukanniemi (G,K) 61°25,8' N 28°2,5' E 4176 205, 213
Värrätsaari (J) 61°19,6' N 27°55,1' E 4196 207
Haapasaari (G,K) 61°22,6' N 27°55,8' E 4200 207
Astuvansalmi (K) 61°26,6' N 27°32,8' E 4205 208, 210
Savisalo (G,J,K) 61°28,4' N 27°18,6' E 4215 208
Hietaniemi (G,J,K) 61°30,1' N 27°31,9' E 4231 208, 209
Otrasaari (G,K) 61°29,9' N 27°32,8' E 4235 208, 210
Jantinsaari (G,K) 61°30,1' N 27°39,1' E 4239 208, 210
Kangassaari (G,J,K) 61°33,9' N 27°18,1' E 4247 209
Lyökinniemi (G,K) 61°27,2' N 27°45,1' E 4270 210
Kaijatsaari (G,J,K) 61°35,2' N 27°41,5' E 4280 210
Korvensaari (G,J,K,Sa) 61°36,6' N 27°45,1' E 4290 210
Korvensaari, Pieni-Puoli (G,J,K) 61°37,7' N 27°45,4' E 4292 210
Vartiosaari (G,J,K) 61°37,7' N 27°46' E 4296 210
Makutsaari (G,J,K) 61°37,4' N 27°47,6' E 4300 210, 212
Raintasaari (G,J,K) 61°38,1' N 27°53,7' E 4330 211, 212
Karihiekka (G,J,K,S) 61°36,5' N 27°53,7' E 4335 212
Heposaari (G,J,K) 61°34,7' N 27°51,2' E 4340 212
Yksköytinen (G,K) 61°31,5' N 27°58,3' E 4355 212
Rokansaari (G,J,K,Sa) 61°28,8' N 28°3,1' E 4365 212, 213
Liehtalanniemi (G,J,K) 61°27,6' N 28°7,3' E 4380 213
Kotkatsaari (G,J,K) 61°29,5' N 28°9,7' E 4390 213
Suuri-Metiäinen (G,K) 61°30,3' N 28°8,7' E 4395 213
Hiekkaniemi (G,J,K) 61°31,4' N 28°31,3' E 4415 214
Honkasaari (G,K) 61°32,5' N 28°35,5' E 4430 214
Ruunasaari (G,K) 61°36' N 28°26,5' E 4434 215, 216
Kylmäsaari (G,K) 61°37,4' N 28°15,1' E 4445 215
Linnavuori (G,J,K) 61°45,3' N 28°18,5' E 4460 215, 217
Petrosaari (G,J,K) 61°37,3' N 28°32,8' E 4472 216
Kokonsaari (G,J,K) 61°37,3' N 28°31' E 4500 218, 219
Piispanhuvila, Kesamonsaari (G,J,K,Sa) 61°47,6' N 28°46,4' E 4502 221
Koivukannanniemi (G,J,K,S) 61°49,2' N 28°43,9' E 4505 218
Suuri-Simuna (G,J,K) 61°49,5' N 28°54,1' E 4522 218
Uuraanpää (G,J,K) 61°51,4' N 28°52,2' E 4526 218, 225
Tetriniemi (G,J,K) 61°39,4' N 28°53,9' E 4556 220
Kongonsaari, Koukkuniemi (G,J,K) 61°42,2' N 29°2,8' E 4572 221
Taikinasaari (K) 61°45,4' N 29°7,1' E 4584 221
Kaita (G,J,K,Sa) 62°25,4' N 27°55,2' E 4838 231
Konnus (G,J,K) 62°32,9' N 27°46,4' E 4855 232
Hauto-Koisti (G,J,K,Sa) 62°46,3' N 27°48,6' E 4885 233
Kuusi-Koisti (G,J,K) 62°46,6' N 27°49,1' E 4889 233
Iivarinsalo (G,J,K) 62°49,6' N 27°50,8' E 4905 233, 234, 240
Ahvensalo (G,J,K) 62°49,4' N 27°49,5' E 4907 233, 234
Tuomaansalo (G,J,K) 62°49,1' N 27°48' E 4909 233, 234
Hietasalo (G,J,K) 62°51,3' N 27°45,3' E 4918 234
Pyöreä-Hakku (J,K) 62°50,8' N 27°50,8' E 4922 234
Karhonsaari (G,J,K) 62°56' N 27°45,5' E 4957 234, 433
Ilvessalo (G,J) 62°57,6' N 27°33,9' E 4974 430
Muurainen-Särkkä (G,J,K) 62°56,4' N 27°28' E 4981 430
Kaijansaari (G,J,K) 62°54,8' N 27°32,9' E 4988 430
Vörstinsaaret (G,J,K) 62°6,8' N 28°49,2' E 5466 412
Kaposaari (G,K) 61°24,4' N 27°33,8' E 4203 208
Iso-Lohi (G,J) 62°47' N 27°48,9' E 4891 233
Kakssalmiset (G,J,K) 62°48,2' N 27°49' E 4897 233
Selkä-Havukka (G,J,K) 62°48,8' N 27°42,7' E 4912 233, 234
Pitkä-Hakku (G,J,K) 62°51,2' N 27°50,4' E 4924 234
Pieni-Telkko (G,J,K) 62°54,2' N 27°45,5' E 234
Läpisaaret (G,J,K) 62°58,5' N 27°29,6' E 4995 430
Vaarapahtaat (K) 63°13,4' N 29°53,3' E 5793 425
Liklamo (K) 63°14,8' N 29°49,2' E 5804 425
Uramonsaari (K) 63°26,2' N 29°18' E 5818 425
Heklansaari (G,K) 63°18,7' N 29°37,3' E 5844 425, 426
Hätinen (G,J) 62°46,9' N 27°48,4' E 4890 233
Soikelo-Koisti (G,J) 62°46,6' N 27°48,3' E 4887 233
Vatanen (G,J,K) 62°44,8' N 27°47,3' E 4879 233
Honkasalo (G,J) 62°44,9' N 27°48,9' E 4882 233
Iso-Mietti (G,J,K) 62°47,9' N 27°49,1' E 4895 233
Väätämönsalmi (K) 61°32,5' N 27°41,8' E 4275 210
Kiviniemi (K) 61°29,4' N 28°2,1' E 4360 212, 213
Pitkälahti, Putkinotko (K) 61°55,1' N 28°49' E 4710 225, 410
Varistaipale (J,K) 62°32,7' N 28°38,1' E 5303 243, 248
Reposaari (G,J,K) 62°6,3' N 28°47' E 5463
Mustasaari (K) 63°12,1' N 29°50,6' E 5784 424, 425
Läpisaari(etelä) (G,J) 62°47,8' N 27°47,3' E 4893 233
Kumpusaari (G,J) 62°48,5' N 27°49,6' E 4899 233
Laakkeensaari (G,J,K) 62°27,9' N 29°38,4' E xxxx 414
Tikansaari (J,K) 62°25,9' N 29°40,3' E 5619 414
Suur-Saari (G,J,K) 62°26,6' N 29°41,7' E 5633 414
Tikankaivanto (G,J,K) 62°25,3' N 29°42,4' E 5612 414