Päijänne

FOOBAR!

Päijänne är en sjö med klart vatten som rentav sägs vara drickbart. Den fantastiska naturen lockar friluftsfolk, fiskare och båtfarare.

På Päijänne sköter HSR rf underhållet av 20 objekt mellan Lahtis och Jyväskylä. Objekten ägs av Päijänne rekreationsområdesförening, båtklubbar och vildmarkssällskap. Områdets servicefartyg är M/S Roopetar.

På Päijänne ansvarar HSR rf för utfärdshamnarnas avfallshantering, torrtoaletterna, skötseln av basturna, den allmänna övervakningen och i vissa av hamnarna även för vedförsörjningen. Vid sopstationerna sorteras blandavfall, flaskor och metallburkar.

Roopetar


Servicefartyg:
m/s Roopetar

Sälle-tjänsterna på Päijänne

244Hamnens officiella nummer på sjökortet
xxxxonumrerad på sjökortet
JSopstation
KToalett
GGrillplats
LaBrygga
Vmottagning av farligt avfall
SSugtömningsstation
SaBastu
AsDiskplats
PMottagning av slagvatten
Kunnanniemi (G,J,K) 62°42,5' N 26°1,8' E 3864 446
Kuninkaansaari (G,J,K) 62°47,7' N 26°49,9' E 3896 447
Linnosaari (J,K) 62°52,1' N 26°53,5' E 3904 447
Virtosaari (G,K,Sa) 61°16,8' N 25°42,1' E 3100 441
Vähä Lampsalo (G,J,K) 61°31,2' N 25°17,6' E 3295 311
Selkäsaari (Lehtisen saaret) (G,J,K,Sa) 61°28,7' N 25°21,6' E 3310 311, 312
Linnasaaren selkäsaaret (G,K) 61°27,3' N 25°25,9' E 3315 312
Vähä Karhusaari (G,J,K) 61°30,3' N 25°29,7' E 3325 312
Vuorissalo (G,J,K,Sa) 61°47,6' N 25°31,6' E 3415 318
Pirttisaari (G,J,K,Sa) 61°55,7' N 25°38,3' E 3455 321
Neihtyensaari, eteläinen (J,K) 61°59,9' N 25°42,3' E 3485 321, 322
Iso Livansaari (G,J,K) 61°59,4' N 25°41,9' E 3490 321, 322
Sudensaaret (G,J,K) 62°4,6' N 25°46,1' E 3510 323
Kalasaari (G,J,K,Sa) 62°12,8' N 25°49,3' E 3550 324
Hännyssaari (G,J,K) 61°7,2' N 25°29,8' E 3160 305, 306, 307
Vesijärven Selkäsaari (G,K) 61°2' N 25°37,2' E 3142 305, 306, 307
Tulisaari (G,J,K) 62°51,7' N 26°58,2' E 3912 447
Naukula 62°6,5' N 25°44,3' E xxxx 323