Bottniska Viken

FOOBAR!

HSR rf:s nordligaste verksamhetsområde är Bottniska viken där servicefartyget M/S Roope-Botnia tar hand om Sälle-servicestationerna. Det är viktigt att sköta miljön i ett område vars skärgård är unik i världen. 

Bottniska vikens verksamhetsområde sträcker sig från Ijos Röyttä längst inne i Bottenviken till Kristinestad. I Bottniska viken sköter HSR rf 30 Sälle-servicestationer. Besättningen på M/S Rooope-Botnia sköter tömningen av sopstationerna, sugtömningsanläggningarna och torrtoaletterna och för ut ved till vissa Sälle-stationer. 

I Bottniska viken finns två stora avfallshanteringsbolag: Ekorosk och Stormossen. Med bägge har HSR rf ett tätt samarbete för att hålla skärgården ren från både båtfolkets och sommargästernas avfall. 

Med servicefartyget Roope-Botnia ordnas dessutom särskilda insamlingar i Vasa skärgård för metall-, el- och elektronikskrot samt farligt avfall.

Upplevelseholmar för rörelsehindrade

På två holmar i Bottniska viken (Tankar utanför Karleby och Kopparfuruskär utanför Vasa) har servicenivån förbättrats för att passa även rörelsehindrade. Upplevelseholmarna har fått stadiga bryggor, gångbroar, handikapptoaletter och grilltak.  

Tillgängliga öar: 

Kopparfuruskär

63°08,05’ N  21°26,20’ E

Tankar

63°56,95’ N  22°51,20 ’ E

Roope-Botnia


Servicefartyg:
Roope-Botnia

Sälle-tjänsterna på Bottniska Viken

244Hamnens officiella nummer på sjökortet
xxxxonumrerad på sjökortet
JSopstation
KToalett
GGrillplats
LaBrygga
Vmottagning av farligt avfall
SSugtömningsstation
SaBastu
AsDiskplats
PMottagning av slagvatten
Rönnskären (G,J,K,S) 63°3,6' N 20°48,2' E 1492 817, 821
Norrskär (J,K) 63°14,1' N 20°36,5' E xxxx 821, 822
Kopparfuruskär (G,J,K) 63°8,1' N 21°26' E 1553 819
Lars Björkaskär (G,J,K) 63°10,8' N 21°24,1' E 1560 819
Valsörarna (J) 63°26,1' N 21°4,1' E xxxx 823, 824
Ritgrund (G,J,K) 63°25,5' N 21°30,6' E 1584 824, 825
Kummelskäret (G,J) 63°27,6' N 21°46,4' E 1608 826
Kisbocken (G,J,K) 63°26,7' N 21°46,1' E xxxx 826
Storkalkskär (J) 63°22,5' N 22°11,1' E xxxx 829
Stubben (J,K) 63°31,5' N 22°9,7' E xxxx 828, 830
Torsön (J,K) 63°37' N 22°21,9' E 1668s 830
Loppan (J,K) 63°31,1' N 22°25,2' E 1672 830
Storpaskarn (J,K) 63°41,7' N 22°34,7' E xxxx 831
Mässkär (G,J,K) 63°43,7' N 22°34,8' E 1684 831
Öuran (J,K) 63°45' N 22°33' E 1688 831
Köpmanholmen (G,J,K) 63°48,4' N 22°40,3' E 1708 831, 832
Remmargrundet (G,J,K) 63°54,5' N 22°50,2' E 1748 833
Tankar (G,J,K) 63°57' N 22°51' E 1752 833
Repskäret (G,J,K) 63°55' N 22°57,4' E 1756 833
Orrskäret (G,J,K) 63°49,3' N 22°38,5' E xxxx 831
Stora Rummelgrundet (G,J,K) 63°44,8' N 22°34,7' E xxxx 831
Yttergrund (J,K) 61°58,8' N 21°17,7' E 1404 810, 811
Gåshällan (G,J,K,Sa) 62°34,5' N 21°2,7' E 1452 813, 814
Röyttä, Ii (G,J,K) 65°16,3' N 25°12,9' E 1927 847, 850
Malskärsören (J) 63°25' N 21°8,3' E 1576 824
Jakobstadsberget 63°26,8' N 21°47' E xxxx 826
Korsskäret (G,J,K) 63°47,1' N 22°49,4' E 1736 832
Österskär (G,J,K) 62°13,4' N 21°18' E xxxx 811, 812