Birkaland

FOOBAR!

HSR rf upprätthåller åtta torrtoaletter för båtfarare i området. Toaletterna finns på Pallosaari, Hirsisaari, Taulasalo, Saarenperä, Virpisaari, Iso-Lampisaari, Isohirvisaari i Kuru, Katajasaari i Pyhäjärvi och Saunasaari. Det finns även två sugtömningsstationer på området, i Pohjaslahti hamn och vid Jäminkipohja, Telakkaranta. 

Talkoandan i Birkaland är stark. Distriktschef Yrjö Silvennoinen har skapat ett nätverk av frivilliga som sköter många underhålls- och städningsarbeten på öarna. Här finns också en grupp som reparerar och underhåller båtar och som även den verkar med frivilliga krafter.

Birkalands kontaktinformation:

DistriktsansvarigYrjö Silvennoinen
m/s Hamina
tfn 0400 700405
pirkanmaa@pssry.fi

Pirkanmaa

Sälle-tjänsterna på Birkaland

244Hamnens officiella nummer på sjökortet
xxxxonumrerad på sjökortet
JSopstation
KToalett
GGrillplats
LaBrygga
Vmottagning av farligt avfall
SSugtömningsstation
SaBastu
AsDiskplats
PMottagning av slagvatten
Pallosaari (K) 61°35,8' N 23°43' E
Peronsaari (K) 61°38,2' N 23°42,8' E
Taulasalo (K) 61°39,2' N 23°45' E
Hirsisaari (K) 61°38,7' N 23°52,1' E
Iso Lammisaari (K) 61°41,9' N 23°43,3' E
Iso Hirvisaari (K) 61°52,8' N 23°45,9' E
Virpisaari (K) 61°41' N 23°41,6' E
Katajasaari (K) 61°18,6' N 23°31,9' E
Keissaari (K) 61°32,6' N 23°43,5' E