Rocco-tjänsten meddelar via SMS om havstulpaner

HSR rf:s Rocco-tjänst meddelar när havstulpanerna fäster sig i Skärgårdshavet. Under ett par veckor efter detta går det ännu lätt att få bort larverna.

Havstulpaner är ett gissel för båtförare. En vuxen havstulpan som fäster sig vid ett underlag, såsom en båtbotten, är mycket svår att få loss. 

Riklig påväxt på båtbottnen gör båten långsammare och ökar bränsleförbrukningen. Bottenpåväxten bekämpas med hjälp av påväxthindrande målarfärger, som är skadliga för alla vattenlevande organismer. 

Det största problemet på båtbottnarna är havstulpanen, vars larver i allmänhet fäster sig vid sitt underlag under några veckor i månadsskiftet juli–augusti. 

Båtförarna bör få information om när larverna börjar fästa sig för att lätt kunna borsta bort dem genast efter att de fäster sig.

Uppföljningspaneler till Åbo och den yttre skärgården

Under de senaste åren har information om fästtidpunkten inte funnits tillgänglig, och därför har Håll Skärgården Ren rf grundat Rocco-tjänsten för sina medlemmar. 

Ett meddelande om att havstulpanerna håller på att fästa sig skickas per sms. Processen följs med hjälp av två Rocco-paneler som installeras i Skärgårdshavets område. Den ena panelen ligger på Hirvensalo i Åbo och den andra på Trunsö. Besättningen ombord på Skärgårdshavets servicefartyg M/S Roope sköter uppföljningen.

De regionala skillnaderna kan förekomma i fråga om fästperioden och de noggrannaste uppgifterna får de som rör sig på Skärgårdshavet. Havstulpanen är en främmande art som inte alls påträffas i Insjöfinland eller i Bottenvikens saltfattiga vatten och i dessa områden behövs inga påväxthindrande färger. 

Textmeddelandetjänsten är avsedd för Håll Skärgården Ren rf:s medlemmar och den är avgiftsfri. 

Gå till Rocco-tjänsten

Tjänsten möjliggjordes av HSR rf  sponsor Lyyti.

HSR rf uppmuntrar båtfararna att avstå från skadliga antifoulingfärger och att övergå till mekaniska metoderför att hålla båtbottnen ren. Läs mer om alternativen till giftfärger.