Vår strategi

Mission

Håll Skärgården Ren rf främjar de finländska havsområdenas, insjöarnas, strändernas och skärgårdens renhet, trivsel och säkerhet samt möjligheter till båt- och friluftsliv.

Vision

Håll Skärgården Ren rf är en välkänd, pålitlig och medlemsdriven sakkunnigorganisation när det kommer till miljöfrågor som relaterar till båtliv.

Bland våra medlemmar finns både sådana som själva rör sig till sjöss och andra som uppskattar en ren vattenmiljö. Största delen av båtfararna är medlemmar i föreningen.

Vi producerar, upprätthåller och utvecklar högkvalitativa miljövårdstjänster inom de viktigaste vattenområdena och tar fram kunskap i anslutning till skyddet av vattenmiljön samt säkerheten och trivseln till sjöss.

Verksamhetsidé

Vi bygger och underhåller avfallsstationer, torrtoaletter och sugtömningsanläggningar och ordnar även separatinsamlingar. Vi underhåller även natur- och utfärdshamnar. Vi producerar tjänster i samarbete med bl.a. kommuner, avfallshanteringsbolag och rekreationsområdesföreningar.

Vi informerar om hur man rör sig till sjöss på ett sätt som beaktar och respektar miljön. Vi deltar i projekt som gagnar vattenmiljön och dem som rör sig till sjöss. Vi använder oss av bästa praxis med tanke på miljön.

Verksamhetsmodell

Den verksamhet som Håll Skärgården Ren rf bedriver består av tre centrala uppgifter: miljövård, miljökommunikation och miljöprojekt.

Dessa uppgifter styrs av våra strategiska mål som uppställs av föreningens styrelse. Personalen under ledning av generalsekreteraren ansvarar för att målen realiseras.

Miljövården indelas i sex verksamhetsområden: Skärgårdshavet, Saimen, Bottniska viken, Päijänne, Östra Finska viken och Birkaland.

Vi bedriver ett omfattande samarbete med myndigheter, båtorganisationer och båtsällskap samt övriga intressentgrupper – både på det nationella planet och internationellt. 

Värderingar

Ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar. 
Vår strävan är att i vår verksamhet alltid beakta och sammanjämka naturens och människans välmående. Vi vill göra vad vi kan för att människor ska kunna trivas till sjöss och i skärgården på ett sätt som belastar naturen så lite som möjligt.

Aktiv och initiativrik utveckling.

Vi försöker kontinuerligt finna bättre och mer miljövänliga verksamhetsmodeller och följer med vad som händer i vår bransch, både inom forskningen och på fältet. Vi gör en insats för att god praxis ska tas i bruk i såväl vår egen som i våra målgruppers verksamhet.

Värnande om Håll Skärgården Ren rf:s ursprungliga verksamhetsidé. 

Vi vill skydda vattenmiljön och genom vårt exempel sporra alla till att på egen hand och tillsammans verka för en bättre vattenmiljö. Vi vill att även kommande generationer ska få njuta av våra unika vattendrag. Detta är något vi helhjärtat arbetar för.