Håll Skärgården Ren rf:s styrelse

Bengt Westerholm (ordförande), VD, Esbo

Katja Rytkönen, verksamhetsledare, Åbo

Veli-Pekka Manninen, utbildningschef, S:t Michel

Olli Naukkarinen, VD, Villmanstrand

Tuomas Aho, advokat, Esbo

Niklas Rosvall, VD, Hangö

Lars Ingvall, servicechef, Esbo

Jan-Erik Karlsson, jordbrukare, företagare, Nagu