HSR rf:s verksamhet

Här kan du bekanta dig med vår verksamhet genom att läsa vår nyaste årsberättelse och verksamhetsplan. Äldre årsberättelser finns under Publikationer.

Här hittar du också information om vår styrelse, vår strategi samt föreningens stadgar och tillstånd.

HSR rf:s årsberättelse 2017

HSR rf:s verksamhetsplan 2018