SaaRa - Återvinning av näringsämnen vid Skärgårdshavets turistmål

SaaRa är ett projekt som främjar återvinningen av näringsämnen vid skärgårdens turistmål och som syftar till att minska matsvinnet och att utnyttja bioavfallet lokalt i skärgården.

Matsvinn uppstår på resor

För närvarande hamnar det matsvinn som uppkommer vid Skärgårdshavets restauranger i blandavfallet. De ökande besökarvolymerna bidrar ytterligare till att öka matsvinnet i området, vilket har både direkta och indirekta effekter på eutrofieringen. Problemet är av central betydelse även i fritidsbåtar, där beredskapen för sopsortering saknas. 

Målet med projektet är att minska uppkomsten av matsvinn, främja komposteringsmöjligheterna och servicekedjans effektivitet, utreda möjligheterna till produktifiering av matsvinnet samt motivera båtfararna till sortering av bioavfall.

Mindre avfall att transportera

En lokal återvinning av bioavfallet skulle också minska på den mängd avfall som måste transporteras till fastlandet. HSR rf:s andel i projektet fokuserar på kommunikation – i synnerhet gentemot båtfararna – samt att utreda och förbättra beredskapen för att samla in bioavfall i båtarna.

SaaRa inleddes 1.11.2017. Projektet är ett av regeringens spetsprojekt inom programmet för främjande av återvinningen av näringsämnen och det finansieras ur miljöministeriets RaKi-program.

HSR rf genomför projektet tillsammans med Brahea-centret vid Åbo universitet, som är koordinator för projektet. Som intressentgrupper medverkar företagare i restaurang- och turismbranschen från till exempel Örö, Jurmo och Nagu.