Miljöprojekten går på djupet med vattendragens miljöproblem

Miljöprojekten är en viktig del av föreningens arbete. Genom dem har föreningen kunnat utveckla, undersöka och introducera nya metoder och verksamhetssätt för att minska miljökonsekvenserna av båtliv, vattenrelaterat friluftsliv och övrig rekreation på och vid vattnet.

HSR rf:s projekt fokuserar på tre delområden:

  • nedskräpning av vattendrag
  • övergödning
  • kemikalisering

Projekten genomförs med hjälp av separat finansiering och i samarbete med andra organisationer, administrativa instanser, forskningscentraler och företag såväl på ett regionalt som på ett nationellt och internationellt plan.

På dessa sidor kan du bekanta dig med aktuella och redan avslutade projekt. 


Genom projekten tar vi fram miljöinformation för dem som rör sig till sjöss. Läs mer under Miljöinformation, där hittar du viktig information och tips på hur du kan minska miljökonsekvenserna när du rör dig till sjöss.