Ändringar i medlemsuppgifterna

I alla ärenden som rör medlemskapet kan du kontakta vårt kansli, tfn 02 274 5500 eller på adressen salle@pssry.fi.

Adressändring kan också meddelas med hjälp av det elektroniska formuläret nedan.