Som samarbetspartner till Håll Skärgården Ren rf stöder du praktiska åtgärder och tar ansvar för miljön!

Det synliga och konkreta arbete som Håll Skärgården Ren rf utför ute i havs- och sjöområdena ger ert företag en möjlighet att synas på bred front. I samarbete med oss motiverar, förbinder och aktiverar ni företagets intressentgrupper till att skydda vattenmiljön och göra insatser för renare vattendrag.

Håll Skärgården Ren rf:s arbete för en ren skärgårdsnatur kräver fortlöpande och pålitlig finansiering. Cirka 13 000 medlemmar betalar varje år en medlemsavgift som täcker cirka en tredjedel av utgifterna. Därtill får föreningen varje år bidrag av miljöministeriet. Dessa medel räcker emellertid inte för att trygga vår verksamhet, utan vi behöver också stöd av företag. Samarbetet med företagen är en av hörnstenarna i vår verksamhet.

Vi berättar gärna mer om möjligheterna till företagssamarbete. Ni kan kontakta generalsekreterare Aija Kaski, tfn 040 528 7145 eller aija.kaski@pssry.fi.