Testamentsdonation

Om du t.ex. vill testamentera en del av din egendom till stöd för föreningens verksamhet och för att bevara en ren skärgårds- och insjömiljö även för kommande generationer, kan du göra en testamentsdonation till Håll Skärgården Ren rf. Testamentsdonationer kan enligt önskemål också kanaliseras till ett visst vattenområde eller ett visst objekt.

Om du inte har upprättat något testamente fördelas din kvarlåtenskap enligt arvsordningen. Om du inte har några arvingar enligt lag, tillfaller din egendom staten. Genom att upprätta ett testamente säkerställer du att dina önskemål uppfylls och att dina egna värderingar lever vidare.

Kom ihåg att alla donationer räknas. Inga donationer är för små.

Det är i allmänhet inte svårt att göra ett testamente, men för att vara juridiskt giltigt måste det uppfylla lagens formkrav. Ett giltigt testamente kan man göra själv och be två ojäviga personer bevittna det. Testatorns eller förmånstagarens make eller nära släkting får inte vara vittne.  För att ett testamente ska ha önskad rättsverkan och säkert uppfylla formkraven rekommenderar vi dock starkt att det upprättas tillsammans med en yrkeskunnig jurist. En advokatbyrå kan hjälpa dig med testamentet.

Eftersom Håll Skärgården Ren rf är en allmännyttig förening behöver vi inte betala någon skatt på testamentsdonationer.