Låt oss tillsammans ta hand om Saimen!

Servicefartygen är föreningens viktigaste arbetsredskap och nu är det dags att förnya servicefartyget M/S Roope-Saimaa. Alla donationer som kommit in via kampanjen Fixa Flottan innebär ett viktigt steg mot ett nytt fartyg.

Anskaffningspriset för det nya fartyget är cirka 1,2 miljoner, vilket är en stor satsning för föreningen. Vi behöver alltså din hjälp! Genom att donera är du med och möjliggör en hållbar framtid för båtlivet och friluftslivet på Saimen.

Målet för kampanjen Fixa Flottan är att Håll Skärgården Ren rf:s verksamhetsområde för Saimen ska få ett nytt fartyg som i fråga om utrymmen och driftssäkerhet uttryckligen lämpar sig för underhållsarbete i utfärdshamnar och renhållning av insjönaturen. Det nuvarande fartyget har utfört ett tungt arbete och tjänat dem som rört sig till sjöss i nästan 40 år och det har nu gjort sitt.

Donera här!