Bemärkelsedagsdonation

Om du i stället för att få gåvor önskar stödja arbetet för en renare skärgårds- och insjönatur kan du rikta bemärkelsedagsdonationer till Håll Skärgården Ren rf. Donationer av alla valörer är viktiga för HSR rf. Vi kan enligt önskemål rikta donationerna till ett visst vattenområde eller objekt.


Vi ber dig instruera dem som önskar uppvakta dig att göra en donation till HSR rf:s konto Aktia

FI34 4055 0012 1145 63 och att i meddelandefältet skriva in din egen referens du angett åt gratulanterna. Betalningens mottagare är Håll Skärgården Ren rf.


Om du önskar kan du även bli omnämnd som donator på vår webbplats. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter på blanketten nertill på sidan om du vill att ditt namn ska publiceras på listan över donatorer eller du vill ha en sådan lista.  

Minnesdonation

Genom en minnesdonation till Håll Skärgården Ren rf kan du hedra en bortgången närstående och de värden som varit viktiga för den avlidne. Du kan uppmana anhöriga att i stället för att köpa blommor göra en donation till förmån för HSR rf:s arbete för en ren skärgårds- och insjömiljö.


Vi ber dig uppmana de anhöriga att göra en donation till HSR rf:s konto Aktia FI34 4055 0012 1145 63 och i meddelandefältet skriva in din egen referens du angett åt de anhöriga. Betalningens mottagare är Håll Skärgården Ren rf.


Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter på blanketten nertill på sidan om du vill att vi nämner insamlingen som startats till din närståendes minne på listan över donatorer på vår webbplats eller om du vill ha en lista på dem som donerat.


Närmare information om donationer. Du kan ringa numret 02 274 5500 eller skicka e-post till salle@pssry.fi


HSR rf:s dataskyddsbeskrivning

*) Obligatoriska fält