Hjälp oss att hålla skärgårds- och insjönaturen ren!

Allt stöd är ytterst viktigt för oss och vi använder det för vårt gemensamma bästa: att hålla våra stränder och våra vatten rena och städade. Förutom att gå med som medlem kan privatpersoner stödja HSR rf:s verksamhet även på andra sätt: genom engångsdonationer samt genom bemärkelsedags-, minnes- eller testamentsdonationer.

Insamlingstillstånd RA/2017/1180