Hjälp oss att hålla skärgårds- och insjönaturen ren!

Allt stöd är ytterst viktigt för oss och vi använder det för vårt gemensamma bästa: att hålla våra stränder och våra vatten rena och städade. Förutom att gå med som medlem kan privatpersoner stödja HSR rf:s verksamhet även på andra sätt: genom engångsdonationer samt genom bemärkelsedags, minnes- eller testamentsdonationer.

Engångsdonation

Du kan stödja föreningen med en engångsdonation av valfri storlek. Du kan betala in donationen på kontot FI34 4055 0012 1145 63 HELSFIHH (Aktia).

Om du vill styra din donation till ett specifikt vattenområde kan du använda nedanstående referensnummer för respektive område. Om du inte vill styra donationen till något specifikt område, skriv då donation i meddelandefältet.

1009 - Skärgårdshavet
2008 - Bottniska viken
3007 - Östra Finska viken
4006 - Birkaland
5005 - Päijänne
6004 - Saimen
123   -  Fartygsanskaffning

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter på blanketten nertill på sidan om du vill att ditt namn ska publiceras på listan över donatorer.

Donera via sms

Använd nedannämnda summor när du vill göra en SMS donation till oss. Exempelvis genom att sända ett sms med texten: ” 20E PSSRY” till numret 16588.

1E PSSRY till numret 16588. Meddelandet kostar 1€
5E PSSRY
 till numret 16588. Meddelandet kostar 5€
10E PSSRY
 till numret 16588. Meddelandet kostar 10€
20E PSSRY 
till numret 16588. Meddelandet kostar 20€
30E PSSRY 
till numret 16588. Meddelandet kostar 30€
40E PSSRY 
till numret 16588. Meddelandet kostar 40€


HSR rf:s dataskyddsbeskrivning


*) Obligatoriska fält