Ändringar i medlemsuppgifterna

I alla ärenden som rör medlemskapet kan du kontakta vårt kansli, tfn 02 274 5500 eller på adressen salle@pssry.fi. Ärenden som t.ex. adressförändring, uppsägning av medlemskap eller anslutning som medlem kan skötas per telefon eller e-post.

Adressändring kan också meddelas med hjälp av det elektroniska formuläret nedan.