Du behövs – bli Håll Skärgården Ren rf:s medlem!

Håll Skärgården Ren rf är en riksomfattande miljöorganisation för alla båtfarare och andra som rör sig till sjöss. HSR rf bedriver konkret miljövårdsarbete i skärgården, på stränderna och i sjöarna.

Medlemmarna är hörnstenen och själva grunden för vår verksamhet. Det är medlemmarna som möjliggör vårt mångsidiga arbete för att hålla skärgårds- och insjönaturen ren.

Våra medlemmar uppskattar rena vattendrag och en ren natur och visar det genom att fästa Sälle-märket på båten, kanoten eller varför inte på datorn? Som medlem får du tillgång till våra mångsidiga Sälle-tjänster, men utöver de konkreta tjänsterna stöder du även bland annat vårt miljöfostrande arbete.

HSR rf välkomnar alla som rör sig på våra vatten som medlemmar: båtfarare, paddlare, skärgårdsbor, stugägare, friluftsmänniskor och alla andra som vill understöda vårt arbete.

Som medlem får du:

  • Sälle-märket som ett bevis på ditt medlemskap och att du uppskattar en ren vattenmiljö
  • medlemstidningen Sälle som utkommer två gånger om året
  • tillgång till alla Sälle-tjänster
  • möjlighet att hyra HSR rf:s Notstuga som ligger på Trunsö i Nagu yttre skärgård till medlemspris
  • utnyttja din rösträtt på årsmötet

Medlemsavgiften för år 2018 är 35 euro. Medlemskapet pågår så länge du själv vill. Medlemsavgiften kan styras direkt till det vattenområde du själv väljer. Efter att du anslutit dig sänder vi en faktura över medlemsavgiften, det nya numret av tidningen Sälle och ditt Sälle-märke. 

Om du vill avsluta ditt medlemskap, vänligen meddela oss 02 274 5500 eller sänd e-post till adressen salle@pssry.fi.

Om du vill veta mer om medlemskapet, kontakta oss

Dataskyddbeskrivning och insamlingstillstånd

Ja, jag vill bli medlem!


*) Obligatoriska fält