Gynna Sälle-hamnar

Båtfarare – välj en Sälle-hamn så kan du vara säker på att miljö- och säkerhetsaspekterna är i sin ordning.  I en Sälle-hamn är det lätt att agera rätt!

En Sälle-hamn känner du bland annat igen på Sälle-flaggan som vajar i hamnens flaggstång.