Sälle-hamnen är en miljövänlig hamn 

Sälle-hamnprogrammet är ett unikt miljöprogram för finländska båthamnar, som utvecklats av Håll Skärgården Ren rf. I planeringen av programmet har man utnyttjat den erfarenhet som föreningen samlat under tiotals år i samarbete med båthamnar. 

Målet för Sälle-hamnprogrammet är att utveckla båthamnar av alla storlekar med särskilt fokus på miljöaspekter och säkerhetsfrågor. Samtidigt styrs båthamnarnas användare i en mer miljövänlig riktning.

Sälle-hamnarna får:

 • Sälle-flaggan att hissa i flaggstången
 • Sälle-hamndiplom och en banner att använda på webbplatsen
 • affisch, t-skjorta och övrig dylik synlighet
 • stöd för sin verksamhet; speciellt i frågor gällande avfallshantering, utbildning och utvecklandet av det egna miljöarbetet
 • förmånlig deltagaravgift till HSR rf:s årliga hamnseminarium

Av Sälle-hamnen förutsetts:

 • att en miljöansvarig utses
 • att avfallshanteringen är sakenligt organiserad
 • att avfallsvattnet behandlas sakenligt
 • att hamnen är snygg och skräpfri
 • att säkerhetsfrågor iakttas
 • att man informerar om de saker som definierats i ansökan
 • vilja att vara med och utveckla verksamheten i hamnen
Under avdelningen Publikationer hittar du broschyren Kan vi bli en Sälle-hamn? 

Roope-satama