Välj torrtoalett

Största delen av näringsämnena (kväve och fosfor) i avloppsvattnet kommer från toalettavfall. En komposterande torrtoalett belastar inte vattenmiljön på samma sätt, eftersom dessa näringsämnen kan användas för nyttobruk och man slipper rena avloppsvattnet.

Håll Skärgården Ren rf har en eller flera torrtoaletter vid nästan varje Sälle-station. Om det finns en komposterande torrtoalett i hamnen är det vettigt att använda den istället för båtens wc, eftersom man då slipper rena avloppsvattnet.

Det komposterade materialet från en torrtoalett fungerar bra som gödsel eller exempelvis för jordförbättring. Den separerade urinen fungerar bra som kvävegödsel, och näringsämnena är i en sådan form att växterna lätt kan tillgodogöra sig dem.
kuivakäymälä


Användningen av HSR rf:s torrtoaletter

  • Kom ihåg att sätta torrströ i toaletten efter varje användning.
  • Lägg inga matrester, hygienartiklar eller andra obehöriga föremål i HSR rf:s torrtoaletter.
  • Om det finns skräp på toalettgolvet kan du gärna sopa ihop med det med sopborsten och skyffeln.