Platser med sugtömning

För att tjäna båtfararna har Håll Skärgården Ren rf en lista över alla sugtömningsställen i Finland på sin webbplats. Listan grundar sig på uppgifter från kommunerna och hamnarna. 

Håll Skärgården Ren rf är inte ansvarig för sugtömningsstationernas skick eller underhåll, utan stationerna ägs och underhålls av hamnarna eller kommunerna i fråga. Därför ber vi er göra felanmälan direkt till dem som ansvarar för sugtömningsstationerna. Tyvärr kan vi inte uppdatera listan med möjliga funktionsproblem. 

Om du känner till någon anläggning som saknas, eller upptäcker andra brister på listan, ber vi dig vänligen meddela detta till Håll Skärgården Ren rf per e-post salle@pssry.fi eller telefon 02 2745500.

Kusten
Åland
Birkaland
Päijänne
Saimen
Andra områdena