Minska avfallet till sjöss och sortera dina sopor

När man rör sig till sjöss är det viktigt att försöka förhindra uppkomsten av onödigt avfall. Börja minska uppkomsten av avfall redan i affären genom att välja produkter som är så lite förpackade som möjligt.

Tips på hur du kan minska uppkomsten av skräp ombord

  • Packa om livsmedlen hemma i hållbara och tvättbara askar, så slipper du transportera avfall i onödan.
  • Ta med en egen shoppingväska till butiken också när du är ute med båten. Gynna närproducerad mat och frukt och grönt enligt säsong.
  • Skaffa en riktig, diskbar servis till båten. Undvik engångskärl och engångsburkar.
  • Om det finns en kompost i hamnen, för dina matrester dit. Undvik matsvinn.
  • Undvik kosmetik- och hygienprodukter som innehåller mikroplaster.
  • Ta med dig dina sopor i land om det bara är möjligt.
  • Skaffa hållbara båttillbehör som går att reparera.

Sortering ombord

I många hamnar finns det möjlighet att sortera avfall. HSR rf:s Sälle-sopstationer tar emot blandavfall och i allmänhet kan man också sortera glas-, metall- och pappersavfall.

Även i båten går det förvånansvärt smidigt att sopsortera. Förutom kärlet för blandavfall kan du åtminstone ha kärl eller påsar för återvinningsbart glas- och metallavfall; det går lätt att placera dem till exempel under bänken i sittbrunnen eller i ankarboxen. Sedan tömmer du dem i rätt avfallskärl i hamnen.

Ett praktiskt insamlingskärl på båten kan vara t.ex. en hink med lock. Om man använder sitt sunda förnuft och lite fantasi är det lika lätt att sopsortera till sjöss som på land, det kräver varken mycket arbete eller besvärliga specialinstallationer.

Farligt avfall

När man ägnar sig åt båtliv uppkommer farligt avfall i synnerhet i samband med vår- och höstunderhållet, men även när man är ute med båten. Som farligt avfall betraktas allt avfall som innehåller sådana skadliga ämnen som redan i små mängder kan orsaka skada eller utgöra en risk för naturen eller människan.

Farligt avfall är bl.a. använda båtbatterier, laddningsbara batterier av olika slag, oljeblandat avfall, slagvatten, färg-, lack- och lösningsmedelsrester, nödraketer och handbloss samt utgångna mediciner. Också slipdamm från giftfärger klassificeras som farligt avfall. Se till att samla ihop dammet omsorgfullt antingen med dammsugare eller med hjälp av en presenning och för det till en insamling för farligt avfall.

Kom ihåg att förvara det farliga avfallet separat från övrigt avfall och i sin ursprungsförpackning, låt bli att blanda ihop olika typer av farligt avfall och för dem sedan till ett uppsamlingsställe för farligt avfall, en avfallsstation eller till en ambulerande insamling.

Det är absolut förbjudet att egenhändigt behandla farligt avfall genom att späda ut det, låta det avdunsta, bränna det eller hälla ut det i avloppet.

Många hemma- och gästhamnar tar emot farligt avfall. Ställ krav på din egen hemmahamn att den ordnar adekvat avfallshantering.

Läs mer om hur du sorterar farligt avfall här.