Plastskräp

Största delen av allt skräp är plast. Uppskattningsvis så mycket som 80 % av skräpet i världens hav är plast. Det är mycket med tanke på att plast är ett relativt ungt material.

De första plasterna utvecklades redan på 1800-talet, men det var först på 1950-talet som en omfattande industriell plasttillverkning inleddes. Bara några decennier därefter, vid övergången mellan 1980- och 1990-talet, överskred plastproduktionen redan stålproduktionen. Från 1950-talet har plastproduktionen vuxit från 1,5 miljoner ton till 311 miljoner ton år 2014. Man uppskattar att produktionen kommer att fördubblas fram till år 2050. Till följd av denna ökning i plastproduktionen förutspås även mängden plastskräp i haven öka.

Plast används mycket mångsidigt och inom olika områden. En tredjedel av plastproduktionen blir förpackningsmaterial. Cirka 50 % av dessa förpackningsmaterial är engångsmaterial. I Finland används nästan hälften av all plast i olika slags förpackningar, såsom omslag och förpackningar för mat och andra skyddsförpackningar och omslag för olika produkter. Också vid byggande används mycket plast, antingen i byggnadsskedet eller i delar av själva byggnaden. Så står byggande också för den näst största plastanvändningen.


Med anledning av den ökande plastproduktionen förutspås även mängden plastskräp i haven öka.


Andra objekt där plast används är egentligen alla övriga produktions- och förädlingsfunktioner, bl.a. el och elektronik, jordbruk, kläder och skor, möbler, läkemedelsindustri, bilindustri och leksaker. Olika produktionskrav och användningsändamål har gett upphov till olika plastarter, de mest kända av dem torde vara PET- (polyetentereftalat), PP- (polypropen) och PVC- (polyvinylklorid) plaster. PET-plast används bl.a. i dryckesflaskor, PP-plast används i t.ex. blomkrukor och bilarnas stötfångare och PVC-plast används i bl.a. gummistövlar.

Olika plastsorter innehåller olika ämnen, till exempel mjukgörare, för att plasterna ska kunna formas och bearbetas med tanke på sitt användningsändamål. De flesta av dessa ämnen klassificeras som skadliga och kan bland annat vara hormonstörande för olika organismer.

De senaste åren har det så småningom blivit möjligt att återvinna plast, men fortsättningsvis är det en stor del av all plast som inte tas till vara utan hamnar på avstjälpningsplatser eller i miljön efter att den använts en gång. År 2014 återvanns 30 % av plastavfallet inom EU, 40 % användes för energiproduktion och 30 % hamnade på avstjälpningsplatser.


Läs mer om plaståtervinningen i Finland. Där hittar du också information om var plast samlas in.