Hamnens avfallshanteringsplan

Enligt 9 kap. 3 § i Miljöskyddslagen för sjöfarten ska småbåtshamnar med mer än 50 båtplatser göra upp en avfallshanteringsplan för hamnen och presentera sina planer för godkännande hos miljövårdsmyndigheten i den kommun där hamnen är belägen. 

En småbåtshamn får göra upp en gemensam avfallshanteringsplan tillsammans med en annan småbåtshamn.

Hamnens avfallshanteringsplan ska bland annat redogöra för vilka typer av avfall som tas emot, hur avfallet förvaras och hur den fortsatta behandlingen sköts. 

Avfallsfraktionerna kan variera beroende på hamntyp och på de funktioner som utförs i hamnen. Hamnen ska öppet informera om sin egen avfallshantering även till dem som utnyttjar dess tjänster.

Mer information om hur man gör upp en avfallshanteringsplan och ansöker om miljötillstånd hittar man t.ex. på miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst.

Olika miljöanvisningar för hamnar hittar du under Publikationer.