Hurdan är en bra hamn?

En bra hamn kan inte definieras på basis av någon enskild faktor. Det finns många typer av bra hamnar: små och stora hamnar, hamnar i städer och ute i naturen, hamnar med mångsidig service och hamnar med färre tjänster. 

Och precis så skall det vara. Det finns ju också många slag av båtfarare, och många vill under semestern besöka både hamnar med mångsidiga aktiviteter och lugnare ankarplatser.

Alla bra hamnar har dock skött om följande aspekter:

  • Det är lätt och tryggt att komma i hamn, och hamnen smälter väl in i miljön. Gästplatserna är tydligt märkta och lätta att angöra. Inkommande och avgående båtar assisteras.
  • Hamnen har satsat på säkerheten. Säkerhetsanvisningarna finns till påseende för alla och förstahjälputrustningen är tillgänglig för alla. Det finns tillräckligt med livräddnings- och brandsläckningsutrustning, och de är lätta att hitta. Elanordningarna är säkra. Hamnen har en säkerhetsplan ifall ett utsläpp, brand eller annan olycka skulle ske.
  • Även avloppsvattnet omhändertas på ett ändamålsenligt sätt och farliga ämnen släpps inte ut på marken. En miljövänlig Sälle-hamn känner du igen på Sälle-flaggan som vajar i flaggstången.
  • Om hamnen inte har någon egen sugtömningsanläggning för toalettavfall är det bra om man t.ex. på anslagstavlan informerar om var närmaste anläggning finns.
  • Hamnen är både snygg och trygg, och allmänna ordningsregler iakttas. Servicen har placerats så att till exempel tvättrum och toaletter är på skäligt avstånd. Rörelseförhindrade besökares och barnfamiljers behov har beaktats i mån av möjlighet.
  • Snygga toaletter är den bästa reklamen för en hamn!  
  • Hamnen lyssnar på båtfararnas önskemål och tar kritik på allvar. Hamnens standard upprätthålls under hela säsongen och inte bara i säsongens början.
  • Hamnens uppgifter bör vara uppdaterade i hamnböcker, på webbplatsen och i sociala medier. Hamnens infotavlor innehåller ingen föråldrad information och personalens kontaktinformation är lätt att hitta. Information ges även om vilken service som finns i närområdet.
  • Hamnpersonalen är motiverad, tjänstvillig och väl insatt i frågor som gäller båtliv och hamnverksamhet. Trots brådska har personalen alltid tid för ett vänligt leende.
  • En bra hamn vill locka sina besökare på nytt genom att erbjuda något ”extra”. Fundera över vad som kunde vara dragplåstret i just Din hamn.