En miljövänlig hamn

Hamnar och småbåtsvarv spelar en betydande roll när det gäller att upprätthålla vattenmiljöns välmående. HSR rf har länge samarbetat med hamnar och båtklubbar och uppmuntrat till en miljövänlig hamnverksamhet.

Hamninnehavaren kan i hög grad påverka vilket avtryck den egna hamnen lämnar i naturen. Hamnarna kan också skapa förutsättningar för båtfararna och andra besökare att agera på ett sätt som tar hänsyn till miljön. 

Under Information för hamnar hittar du nyttig information om bland annat följande ämnen:Håll Skärgården Ren rf främjar en hamnverksamhet som beaktar miljön och är säker