Ren båtbotten utan giftfärger

Många båtfarare målar varje vår sin båtbotten med påväxthindrade färg, eller giftfärg som de också kallas. Giftfärgerna håller bottenpåväxten borta men skadar samtidigt också Östersjöns känsliga organismer och förstör jordmånen. Lyckligtvis finns det fungerande alternativ som skonar miljön och inte är skadliga för hälsan.

Giftfria metoder är bland andra att: 


  • tvätta båten för hand, med trycktvätt eller i en båttvätt, t.ex. venepesu.fi.

  • använda skaftförsedda skrapor och rakor, t.ex. Scrubbis.
  • använda skyddande mattor som borstar båten, t.ex. Seaboost.
  • lyfta upp båten. Båten kan förvaras på land på ett båtsläp eller en för ändamålet speciellt planerad småbåtsslip när den inte används. 
  • På marknaden finns även ultraljudsanordningar som håller bottnen ren med hjälp av det ljud de sänder ut och den resonans ljudet ger upphov till, t.ex. SonicShield, förfrågningar MarineMan.

För motorbåtar är alternativen fler än för segelbåtar. På grund av segelbåtarnas kölar är mattor som skyddar och borstar bottnen tillsvidare inte fungerande alternativ för segelbåtar. 

Metoder som visat sig fungera för segelbåtar är skaftförsedda borstar och skrapor, ultraljudsanordningar, lyft- och trycktvätt samt traditionell tvättning för hand i vattnet.

Vi tar gärna emot nya idéer och fungerande lösningar för att ersätta användningen av giftfärg. Om du har erfarenhet av de metoder som nämns ovan vill vi gärna höra om dem. Du kan skicka e-post till adressen salle@pssry.fi.

Mekaniska metoder:

pohjan_mekaaninen_puhtaanapito_4menetelmää_ISO