Stödpaketet för Sälle-hamnar

Nedan finns nyttiga dokument för den som driver båthamnsverksamhet. Bekanta dig med dem då du ansöker till Sälle-hamnprogrammet. Vi beklagar att mycket av materialet endast finns på finska. Då vi bedömer Sälle-hamnens säkerhet stöder vi oss på publikationen "Säkerhetsanvisningar för båthamnar".
kan_vi_bli_en_salle_hamn
Kan vi bli en Sälle-hamn?
sataman pelastussuunnitelma
Instruktion på hur man gör upp en räddningsplan (på finska)
venesatamien turvallisuusohjeet
Säkerhetsanvisningar för båthamnar
Säkerhetsanvisning för hamnen.
hamnens miljöinstruktioner
Hamnens miljöinstruktioner
Bearbetade miljöinstruktioner för besökaren.
ymparistoohje
Miljöanvisningar för båthamnar och -varv (på finska)
uppgjorda av Sydvästra-Finlands kommuner och HSR rf.
tryggtbatvarv
Tryggt båtvarv
Omfattande guide gällande båtvarvens säkerhet.
ordningsregler och säkerhetsdirektiv
Ordningsregler och säkerhetsdirektiv
Bearbetade ordningsregler och säkerhetsdirektiv för besökaren.