Rapporter

NCC Report 2017
Report from the Nordic Coastal Clean Up 2017
rapport_over_strandskrap
Rapport över strandskräp 2014–2016
Marlin final report
Final report of Baltic marine litter project Marlin – Litter monitoring and raising awarness 2011–2013
MARLIN-projektets slutrapport
MARLIN-projektets slutrapport – sammanfattning av resultaten för Finland
Vad lösgörs från båtens botten
Vad lösgörs från båtens botten? – Utredning om miljöfördelar med en båtbottentvättplats
Snygg Beach 2014
Slutrapporten om Snygg Beach 2014
Läs om Snygg Beach 2014 -kampanjen och resultaten.
Tankkivahti
Slutrapporten om tankvakt (på finska)