Pressmeddelanden

24.10.2018 12:46

Underhåll av Skärgårdshavets sugtömningsstationer pågår

Följande platsers sugtömningsstationer har tagits in för underhåll inför vintern.

  • Pähkinäinen
  • Kirjais
  • Helsingholm
  • Kejsarhamnen
Stationernas  platser i hamnarna har blivit märkta med röda bojar. 

Tillbaka till rubrikerna