Pressmeddelanden 2018

07.06.2018 13:12

Trunsö-bastun får inte användas för tillfället

HSR rf:s medlemsbastun får inte användas pga. att skogsbrandrisken är exceptionellt hög.

Det är förbjudet att använda HSR rf: s medlemsbastu pga. att skogsbrandrisken är exceptionellt hög. Gnistor kan flyga ut ur skorstenen i den knastertorra terrängen. Vi beklagar situationen!

Tillbaka till rubrikerna