Kommunikation

Vi betjänar medierna i frågor som gäller miljöaspekter relaterade till båt- och vattenliv. Våra experter är tillgängliga för intervjuer. Vi sammanställer även artiklar samt bild- och videomaterial om HSR rf:s verksamhet och båt- och vattenrelaterade miljöfrågor.

Vi håller inlägg och föredrag på olika evenemang i mån av möjlighet. Vi ordnar Snygg Beach-talkon tillsammans med företag, läroanstalter och andra instanser och vi ger också handledning i hur man ordnar sina egna Snygg Beach-strandstädningstalkon.

Våra kompetensområden är bland annat:

  • avfallshantering i skärgårds- och insjöområden
  • båtars toalettavfall och sugtömning
  • torrtoaletter i skärgårdsförhållanden
  • hållbart båt- och vattenliv
  • miljövänlig hamnverksamhet
  • underhåll av utfärdshamnar
  • nedskräpning av vattendrag
  • miljöfrågor relaterat till båtunderhåll och dockning
  • påväxthindrande målarfärger och alternativ till dem

Under denna avdelning hittar du också publikationer, pressmeddelanden, bildbank, nyhetsbrev och pressbilder.

Kommunikationens kontaktuppgifter


Nora Forsman
informatör (moderskapsledig)
040 455 7252
Ida Sandberg
informatör
040 457 1182
Veera Säilä
informatör
040 455 2798