Mars 2018

Kalusto kuntoon pieni

Låt oss tillsammans ta hand om Saimen!

Håll Skärgården Ren rf drar igång medelanskaffningskampanjen Fixa flottan med inriktning på Saimen. Geografiskt sett är Saimen det mest vidsträckta av HSR rf:s verksamhetsområden och servicefartygen är föreningens viktigaste arbetsredskap. Målet för Fixa flottan-kampanjen är att få ett nytt fartyg som i fråga om utrymmen och driftssäkerhet uttryckligen lämpar sig för underhållsarbete i utfärdshamnar och renhållning av insjönaturen. Var och en kan bidra till anskaffningen av det nya fartyget genom att göra en donation på www.kalustokuntoon.fi
SaaRa

Vi vill utveckla insamlingen av båtars och hamnars bioavfall. Välkommen och delta i vår enkät!

Enkäten tillhör SaaRa - Återvinning av näringsämnen vid Skärgårdshavets turistmål - projektet. Vi lottar ut tre Jennie Gillanders 4 veckor på sjön -böcker bland de som deltagit i enkäten.  Din åsikt är viktig för oss. Besvara enkäten senast den 12.3. här!
Roope_tarra_2018

Sälle i årets 2018 färger

Ett vårtecken är Sälle-medlemstidningen och -klistermärket som i april droppar ner i postlådan. Medlemsavgifterna är själva grunden för vår verksamhet och de används med eftertanke och mångsidigt direkt till arbetet för våra vattendrags välbefinnande. Ifall du inte ännu är vår medlem men vill att Sälle-dekalen droppar ner också i din postlåda kan du här behändigt ansluta dig som medlem (35 e).


Roope_ensiapulaukku

Nya Sälle-förstahjälpväskan hålls torr i båten, kanoten eller på utflykten

Den nyaste bland HSR rf:s Sälle-produkter är en vattentät förstahjälpväska. I Sälle-förstahjälpväskan finns nödvändiga förstahjälpprodukter och återupplivningsråd tänkta för båtfarare och fritidsboare. Förstahjälp-produkterna  är förpackade i en vattentät påse som rätt förpackad också flyter. Förstahjälpväskan kan köpas på HSR rf:s kontor på adressen Puolalagatan 1, Åbo eller via Sälle-produkternas nätbutik. Pris 49.90 euro.
Örö

Du hinner ännu anmäla dig till HSR rf:s  våriga hamnseminarium den 12-13.4. på ön Örö

Hamnseminariets intressanta program är planerat speciellt för dem som arbetar i båthamnar, kommun- och myndighetesrepresentanter, aktiva inom båtföreningar och övriga som är intresserade av branschen. Vid seminariet behandlas förutom hamnarnas aktuella miljöfrågor också bl.a. hamnarnas digitalisering, servicekoncept och skärgårdsturism. Bekanta dig med programmet och anmäla dig senast den 11.3. här!
facebook
Instagram
twitter-128

Följ oss på Facebook,
Instagram och Twitter!