Oktober 2017

näkki

För en giftfri Östersjön – nya rekommendationer presenteras på seminarium 7.11

På slutseminariet för CHANGE-projektet presenteras alternativa metoder för att hålla båtbottnen rena för att minska användningen av giftmålfärger. Dessutom presenteras områdesspecifika rekommendationer för användningen av ersättande metoder.
Läs mera
kuva ajankohtaisiin SVE

Vi ses på Båtexpo-mässan i Åbo under farsdagsveckoslutet!

Finland 100 -jubileumsåret till ära erbjuder Åbo Mässcenter fritt inträde till Båtexpo 9–12.11 och uppmuntrar besökarna till att donera en summa motsvarande inträdesavgiften för att understöda Håll Skärgården Ren rf:s arbete.
Läs mera
Joulu saaristossa_ajankohtaisiin

Köp julkort för att skydda våra vatten!

Kortet Jul i skärgården har ritats av den grafiska designern och konstnären Pauliina Vesterinen. Intäkterna från HSR rf:s julkort går oavkortat till att stödja föreningens verksamhet.
Läs mera
Gryning

Donera julkortsmedlen för en renare skärgårds- och insjönatur!

Med HSR rf:s elektroniska julkort till visar du samtidigt dina intressentgrupper att du värdesätter ren natur och står bakom HSR rf:s arbete för våra vattendrag. Du kan också välja ett kort där intäkterna går till anskaffningen av det nya servicefartyget till Saimen. Det elektroniska julkortet kan kompletteras med texter och företagslogo enligt ditt önskemål.
Läs mera
teaser_ajankohtaisiin

Sälle önskar alla våra medlemmar givande lässtunder!

Hurudant förhållande har Finlands havsmuseums direktör Tiina Mertanen till havet och vad lovar Katri Helena naturen? Eller vill du kika in i nya M/S Roopes dag på Skärgårdshavet? Den mångsidiga Sälle-tidningen faller snart in från postluckan hos våra medlemmar!
facebook
Instagram
twitter-128

Följ oss på Facebook,
Instagram och Twitter!