Aktuellt

Välkommen på årsmöte!

Håll Skärgården Ren rf:s medlemmar är välkomna på föreningens stadgeenliga vårårsmöte 24.4 2018 kl. 17 i Villmanstrand.


Mötet hålls på Original Sokos Hotel i Villmanstrand. På mötet behandlar vi de ärenden som enligt föreningens stadga ska behandlas på årsmötet och presenterar Saimens Geoparkprojekt och kampanjen Fixa Flottan. Vi bjuder på kaffe.

Närmare information och anmälningar senast 20.4 på adressen salle@pssry.fi eller tfn 02 274 5500.

Välkommen med för att besluta om gemensamma ärenden och för att utveckla föreningens verksamhet!Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4