Aktuellt

Välkommen på årsmöte!

Håll Skärgården Ren rf:s medlemmar är välkomna på föreningens stadgeenliga vårårsmöte den 19.4.2017 kl 17 i Helsingfors.

Mötet hålls på Scandic Hotel Simonkenttä (Simonsgatan 9), i konferensrummet Roba. Vi bjuder på kaffe. På mötet behandlas de ärenden som enligt föreningens stadgar ska behandlas på årsmötet och byggandet av det nya servicefartyget presenteras.


Tilläggsinformation on anmälningar före den 12.4 till adressen: salle@pssry.fi eller tel. 02 274 5500. Årsmötets föredragningslista skickas åt anmälda deltagare.


Välkommen och bestämma över gemensamma ärenden och delta i utvecklingen av föreningens verksamhet!


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4