Aktuellt

30.08.2017 11:23

Välkommen ombord på nya Roope i Nådendal

För första gången sedan båtdopet i juni håller Håll Skärgården Ren rf:s nya servicefartyg M/S Roope öppet för allmänheten på försäljningsutställningen Veneet Esillä 2017 i Nådendal 1–3.9.2017.


Evenemanget Veneet Esillä 2017 som arrangeras i Nådendals gästhamn är Finlands största försäljningsutställning av begagnade båtar. I samband med utställningen kan man också bekanta sig med HSR rf:s nya servicefartyg M/S Roope.


Servicefartyget är tillverkat av Pargasföretaget Oy HL-Metal Ab och blev klart i våras. Det nya fartyget har en klart större kapacitet än Skärgårdshavets gamla servicefartyg och är också utrustat med en avfallskompressor som gör att man kan pressa ihop avfallet tätt. På så sätt har vi denna säsong lyckats få ner det totala antalet körda mil betydligt, eftersom lasten inte behöver tömmas lika ofta. Fartyget är också försett med annan utrustning värd att nämnas, bland annat en stor lyftkran samt slampumpar och lasttankar, vilket möjliggör tömning av flytande sugtömningsstationer.


M/S Roope sköter underhållet av cirka 30 Sälle-stationer i Skärgårdshavet, och fartyget används för att tömma sopstationer, torrtoaletter och flytande sugtömningsstationer. Det nya fartyget har en nyckelroll i en övergripande förbättring och utveckling av avfallshanteringstjänsterna för dem som rör sig till sjöss, såväl ur ett ekonomiskt som ur ett ekologiskt perspektiv. Anskaffningen av det mycket efterlängtade fartyget möjliggjordes av HSR rf:s alla medlemmar, stödföretag, donationer från privatpersoner, organisationer och företag samt miljöministeriet.


M/S Roope håller öppet för allmänheten:


fredag 1.9 kl. 16–18

lördag 2.9 kl. 11–18

söndag 3.9 kl. 12–18


Ombord kan man också köpa Sälle-produkter och bli medlem i HSR rf samt ta del av den nyaste miljöinformationen för båtfarare.


Läs mer om evenemanget (på finska): www.veneetesilla.fi


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4